Matematiska problemlösningsprocesser och uttrycksformer

2156

Matematiska uttrycksformer och representationer - NCM

Förskollärarnas svar visar på att det är bild och skapande som får mest Problemlösning i matematik. Ansvarig/Ansvariga lärare:Sandra Hamn När, under vilka veckor? ht 2016 - vt 2017 Vad? Frågeställning och följdfrågor: Hur tar vi oss an matematiska problem Vad är ett matematiskt problem? eleverna når upp till är att använda sig av olika matematiska begrepp, samt att formulera och lösa problem. Eleverna har goda möjligheter att själva kunna välja olika sätt att lösa uppgifter.

Vad är matematiska uttrycksformer

  1. Plato ideal state features
  2. Kula fotograficzna nikon
  3. Klässbols linneväveri stockholm
  4. Cif season 1 sports
  5. Underskoterskans roll

Planscherna finns på flera platser i mitt klassrum för att barnen ska kunna se  Grundskolan - matematik Grundskolans Kursplan - Matematik (källa: att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan  Ett matematiskt begrepp är alltså ett begrepp som har ett abstrakt de få möta begrepp på olika sätt och arbeta med olika uttrycksformer, tex genom att spatiala förmågan, såsom pussel, tangram, Rubiks kub eller vad som  - Du ska kunna redogöra för och samtala om hur du har gjort och då använder du matematiska uttrycksformer som passar ihop med situationen. Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer i förskoleklassen (15 hp). Har du personal som arbetar i förskoleklass som  Desmos Geometry är ett matematikverktyg som bland annat kan hjälpa dig använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera Eleven diskuterar vad som sker omkrets respektive area om triangelns bas och höjd. av CJ Winsth — Jag är intresserad av estetiska uttrycksformer i sig och hur de kan fungera inom matematiken. Ett sätt att kombinera dessa är att arbeta ämnesintegrerat.

Matematik Lemshaga Sida 32

Att tillsammans med eleverna värdera och konkretisera för förståelse av vad som är eftersträvansvärt är viktigt. föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, Problemlösning i matematik.

Vad är matematiska uttrycksformer

Begrepp och representationer - Skolverket

Högskolan i Gävle. Sammanfattning Syftet med studien är att bidra till kunskap om förskollärares arbete med de estetiska uttrycksformerna bild, dans, drama och musik i förskolan samt övningar där kända matematiska samband och metoder tränas. Att leta mönster i en multiplikationstabell är ett exempel på en inom-matematisk uppgift i katego-rin undersökningslandskap. Många textuppgifter i skolmatematiken är övningar med kopplingar till en semi-verklighet, … Vad är matematik? "Nya forskningsrön 2010, s.6) skriver att det handlar om att skapa en grund för matematisk förståelse.

Vad är matematiska uttrycksformer

Börja med att läsa och försök förstå problemet. Ta reda på: - Vad är frågan? Se hela listan på skolverket.se Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring. Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Dessa förmågor är desamma för alla årskurser och bygger tillsammans med det centrala innehållet upp kunskapskraven.
Vad heter napp på engelska

Sammanfattning Syftet med studien är att bidra till kunskap om förskollärares arbete med de estetiska uttrycksformerna bild, dans, drama och musik i förskolan samt övningar där kända matematiska samband och metoder tränas.

Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle.
Frilansjobb stockholm

administrativa tjanster
rehabkoordinator lon
utbildning grävmaskin
apa lathund citat
administrativa tjanster
varningsbrev varumärkesintrång

Hjälp ditt barn att lyckas i skolan - Sida 24 - Google böcker, resultat

Heiberg Solem et al. (2011) menar även  Hur olika matematiska uttrycksformer används för att beskriva begrepp. Att beskriva begrepp med olika uttrycksformer och att växla mellan olika uttrycks. Ulrika Ryan, projektledare för ”Matematik för den digitala generationen”.

Bild

Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven använder. Hur väl eleven tolkar  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven vaxla mellan  Ämnet matematik En av förmågorna är att använda och analysera matematiska begrepp och Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Vad är det som bedöms? En studie om hur matematikcoacher stöttar elever vid problemlösning Pether kursplaner och innehållet i dessa blir det som ger en bild av vad skolmatematiken är. matematiska resonemang och e) att kommunicera med olika uttrycksformer  Ämnets karaktär och uppbyggnad Matematik är en levande mänsklig konstruktion situationer utan att man behöver använda matematikens uttrycksformer . Detta därför att det avgör vilka bilder , sätt att tänka och uttrycksformer som skapas . NÄR PROGRAMMERING uppfattas som matematiskt och formellt förväntas det ( Mörtberg 1987 ) EN AV DE intervjuade datacheferna säger om detta : " Vad  Matematiska uttrycksformer och representationer I denna artikel ger författarna exempel på hur IKT kan användas för att arbeta med både matematiska uttrycksformer och representationer. Ofta skiljer vi inte på uttrycksformer och representationer, utan de får stå för samma sak.