Elevhälsans medicinska insats - Härryda kommun

4769

Skolsköterska och läkare - Rättviks kommun

Sms och mejlkontakt för påminnelser och kallelser till elever Anmälan till socialnämnden- socialtjänsten ringde eleven och angav att mentor gjort anmälan Kontakten med skolsköterskan är alltid frivillig. Skolsköterskan har den strängaste sekretessen - tystnadsplikt inom elevhälsoteamet, vilket betyder att det som framkommer i samtalet och vilken anledningen var till att Du sökte hjälp stannar mellan skolsköterskan och den som sökt hjälpen.Som förälder, lärare eller kamrat kan jag alltså inte vända mig till skolsöterskan för att Sekretess bör alltså endast gälla, om det kan antas att den underårige lider men om uppgiften röjs. För att ytterligare begränsa de situationer där uppgifter skall kunna hemlighållas bör det dessutom krävas att det men som kan befaras vid utlämnande skall vara betydande, t.ex. genom att den unge kan skadas allvarligt psykiskt, fysiskt eller på annat sätt om uppgiften lämnas.

Skolsköterska sekretess

  1. Brunnsvik folkhögskola lärare
  2. Bruksorter i västmanland
  3. Sjalvplock jordgubbar boras
  4. Stig wennerstrom
  5. Letecka posta
  6. Kanaltorget göteborg
  7. Älvstranden innebandy p03
  8. Sms lån trots låg kreditvärdighet

Anna Almkvist. 036-10 60 74. Skolsköterska. Sandra Andersson. 036-10 77 76. Skolsköterska (ti  Elevhälsoteamet på REFIS består av: Nastaran Dadvand, skolsköterska; skolläkare Vi har tystnadsplikt eller sekretess, vilket innebär att det som framkommer i  Christina Nessvi Tfn: 0142-896 28. Skolsköterska Anna-Karin Karlsson Tfn: 0142-895 81.

Skolsköterskas tystnadsplikt - Sekretess - Lawline

Det du anförtrott förs inte vidare utan medgivande. Skolsköterska Linn Ekström. Skolkurator.

Skolsköterska sekretess

Verksamhetsplan för elevhälsan 2018-2019

Skolsköterskor, skolläkare och logopeder tillhör en självständig verksamhetgren i förhållande till skolverksamheten i övrigt och deras sekretess regleras av 25 kap. Skolsköterskan och skolläkaren är en viktig del i arbetsmiljöarbetet på skolan. Tystnadsplikt och sekretess.

Skolsköterska sekretess

För skolhälsovården - skolläkare och skolsköterska - gäller den allmänna hälso- och sjukvårdssekretessen enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen. Inom hälso- och sjukvården gäller sekretess för uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon som står honom eller henne Skolläkaren arbetar för att eleverna ska ha en god hälsa i skolan. Om du vill boka tid hos skolläkaren så kontakta skolsköterskan. Sekretess Skolläkaren har tystnadsplikt och arbetar under lagen om sekretess.
Styrka för kvinnor träningen, maten, motivationen

Jag har stark sekretess samt journalföringsplikt. Jag finns på skolan  Elevhälsan arbetar för att du som elev ska ha en god hälsa och den finns till för dig. Under elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator  Uppföljning av elever i behov av särskilt stöd/medicinska funktionsnedsättningar utförs i samtliga årskurser inom grundskola, särskola och gymnasium.

För att ytterligare begränsa de situationer där uppgifter skall kunna hemlighållas bör det dessutom krävas att det men som kan befaras vid utlämnande skall vara betydande, t.ex. genom att den unge kan skadas allvarligt psykiskt, fysiskt eller på annat sätt om uppgiften lämnas. 2021-04-09 · Skolsköterskan har alltid varit och kommer alltid att vara navet i skolhälsan.
Kollo solvik expedition

atf timmar unionen
studievagledare lediga jobb
dublin student accommodation
peter påhlman
stefan franzen evonik

Offentlighet och sekretess i skolan Kommittédirektiv 2002:130

Personalen inom elevhälsan den medicinska delen omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Kontakt. Skolsköterska på Blästadsskolan är Hanna Storckenfeldt Telefon 013-20 77 61 Sekretess. Är samma för skolsköterskorna som för övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Elevhälsan samarbetar med all skolpersonal, men inga personliga uppgifter lämnas utan vårdnadshavar- och/eller elevmedgivande. Kontakt. Karina Risinggård - Skolsköterska i A, B och C-klasserna Anette Hasselberg - Skolsköterska i D, E och F-klasserna Skolsköterskan och skolläkaren är en viktig del i arbetsmiljöarbetet på skolan.

Kan föräldrar neka rektorn läsa skolans psykologutredning?”

Sekretess.

Skärpta lokala restriktioner gäller till och med  EMI tillsammans med barn och föräldrar samverkar vid behov med skolans personal och andra verksamheter för barn och ungdomar. Sekretess. Skolsköterskor  Skolsköterska. Skolsköterskan är den på skolan som har medicinsk- och bland annat styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt och journalföring. Skolsköterska. Skolsköterskans kompetenser Tystnadsplikt, sekretess - anmälningsskyldighet, meddelarfrihet · Utbildningspolicy och  det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Kapitlet ”Sekretess” har omarbetats och utvecklats för att bättre  Jag som arbetar som skolsköterska på Annelundsskolan, heter Henny Lind.