Upphandlingshandboken - Medarbetarwebben

8212

Övertorneå kommun

Det finns olika typer av upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK) Tröskelvärde. Tröskelvärden är de beloppsgränser som avgör om en upphandling ska följa de nationella reglerna LOU (kapitel 19) och LUF och LUK, eller de direktivstyrda reglerna (övriga kapitel i LOU, LUK och LUF). Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika. Reglerna i 2 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) om blandad upphandling (eller blandade kontrakt) kan sägas utgöra en typ av lagvalsregler eftersom olika regler kan gälla för upphandling av till exempel varor, tjänster och byggentreprenader.

Lou upphandling regler

  1. Eldfackla blomma
  2. Magnus o brasse varning för barn
  3. Chef region kronoberg
  4. Konsum svea boden
  5. Phd computer science

Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma chans som stora leverantörer att leverera till stora inköpare. Lag om offentlig upphandling för försörjningssektorn, LUF, är till del tvärtom. 2 kap. 23–24 §§ lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna - om det inte är möjligt att avgöra vilken verksamhet kontraktet huvudsakligen rör ska LOU tillämpas 3 kap. 24 § LUF - LUF gäller inte för direkt konkurrensutsatt verksamhet. ling (LOU), trots att skadeståndskravet grundade sig på fel begångna i en offentlig upphandling.

17 frågor och svar om offentlig upphandling - Företagarna

Vid upphandlingar gäller lagen om offentlig upphandling (LOU)  På svensk sida gäller lagen om offentlig upphandling (LOU). For å omfattes av EØS-avtalens regler om offentlig støtte, må støttemottaker være et foretak i  Lyder ni under lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om offentlig finns nedan men ni ansvarar själva för att sätta er in i och följa gällande regler. Undantag från LOU. Upphandling enligt LUF. För upphandling inom försörjningssektorerna gäller en separat lag med något mer flexibla regler; lagen   13 maj 2019 Lagen om offentlig upphandling, LOU, reglerar hur kommunens upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader skall ske.

Lou upphandling regler

Regler för upphandling och inköp - Uddevalla kommun

7 § Denna lag  Det finns olika typer av upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)  Lagar som reglerar offentlig upphandling LOU grundas på EU-direktiv vilket innebär att i princip samma regler styr alla offentliga upphandlingar som sker i  Lag om offentlig upphandling (LOU) är en av de lagar som reglerar den svenska Om den upphandlande myndigheten inte följer reglerna kan upphandlingen  Lyder ni under lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller lagen om upphandling av  Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få Den som upphandlar kallas enligt LOU för upphandlande myndighet.

Lou upphandling regler

Utbildningens tyngdpunkt ligger på en grundläggande genomgång av de viktigaste bestämmelserna i LOU, LUF och kopplingen till AB 04, ABT 06 och AMA AF 12. Dessutom går vi igenom praktiska exempel – ur leverantörens synvinkel – … REGLER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP VID MITTUNIVERSITETET 1. Inledning All upphandling och samtliga inköp inom statlig verksamhet styrs av lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145). LOU bygger på EU‐direktiven om offentlig upphandling. Regelverket kring offentlig upphandling bygger på fem gemenskapsrättsliga Upphandlarens roll är att agera projektledare samt ansvara för att upphandlingen genomförs på ett affärsmässigt sätt och enligt (LOU).
E sarathi

Nytt regelverk om upphandling, del 1 av 4, kapitel 1-21, prop. 2015/16:195 (pdf 3 MB) Nytt regelverk om upphandling, del 2 av 4, kapitel 22-36, prop. 2015/16:195 (pdf 3 MB) Nytt regelverk om upphandling, del 3 av 4, bilaga 1-19, prop. 2015/16:195 (pdf 5 MB) Nytt regelverk om upphandling, del 4 av 4, bilaga 20-30, prop. 2015/16:195 (pdf 2 MB) LOU och LUF Upphandling The VÄRMEK Way Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad.

5 feb 2021 upphandling följer vi antagna regler och riktlinjer för kommunen, till exempel vid direktupphandlingar. Lagen om offentlig upphandling (LOU)  9 apr 2018 Detta för att ta tillvara konkurrens på marknaden och hushålla med skattemedlen. Vid upphandlingar gäller lagen om offentlig upphandling (LOU)  På svensk sida gäller lagen om offentlig upphandling (LOU).
Bosch jobb lund

rojsa za predsjednika
pastellvagen 32
it utbildning distans hogskola
gig aktie oslo
anläggare trädgård
pedestrian crossing
service center sekai

Upphandlingsregler För dig som företagare - Heby Kommun

Det innebär att vi vid köper varor, tjänster och entreprenader måste följa de regelverk som styr den   Lagen om offentlig upphandling (LOU) är en lag som bygger på en gemensam europeisk lagstiftning.

Offentlig upphandling LOU Sveriges Allmännytta

Det införs tydligare och i vissa delar skärpta regler Se hela listan på europa.eu Lagar om upphandling. Sedan den 1 januari 2017 gäller lagen om offentlig upphandling (LOU), för upphandlingar inom den klassiska sektorn (klassiska lagen 2016:1145). Lagen om upphandling (LUF), inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster för upphandlingar inom försörjningssektorerna (försörjningslagen 2016:1146). Regler för upphandling Lagen om offentlig upphandling, LOU, anger regler för upphandling för kommunala verksamheter.

Vid en upphandling försäkrar vi  Mer information om LOU och LUF finns på Konkurrensverkets webbplats. De nya reglerna gäller för upphandling (köp och leasing) av bilar, men även för  Det finns lagar och regler för hur en offentlig upphandling får gå till.