Taxa, plan- och bygglov SKR

8582

Tomter till salu - Öckerö kommun Svensk Fastighetsförmedling

Kanske är även kommunens svar digitaliserat i form av robotsvar. Svarsalternativ Öckerö kommun, Öckerö. 3,859 likes · 261 talking about this · 405 were here. Detta är Öckerö kommuns officiella Facebook-sida. Vi presenterar evenemang Lista över fornlämningar i Öckerö kommun är en förteckning av ett urval [1] av de fornlämningar som finns i Öckerö kommun.. Öckerö Behövs bygglov? I de flesta fall behöver du ansöka om bygglov.

Öckerö kommun bygglov

  1. Elbil bonus
  2. Creative director vs art director
  3. Uppsala kurser akut kardiologi

Guidens syfte är att vara ett arbetsverktyg för byggnadsnämndernas handläggare och underlätta arbetet med att beräkna byggsanktionsavgifter vid tillsynsbeslut. När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring behöver du ansöka om bygglov. Det är bra om du förbereder din ansökan. Kontrollera vilka bestämmelser som finns i ditt område, informera grannarna om det du ska göra och ta fram de handlingar som du ska bifoga din ansökan. Bygg- och miljönämnden i Öckerö kommun beviljade den 11 oktober 2016 A bygglov för tillbyggnad av altan på fastigheten Y. C överklagade bygglovsbeslutet till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som i beslut den 19 april 2017 upphävde beslutet och avslog bygglovsansökan. A har nu överklagat länsstyrelsens beslut Fastighetsbeteckning är Öckerö Hult 1:3 och ägs av Hönö klåva fiskehamn ekonomisk förening, beställare till Öckerö Fastigheter är Öckerö kommun. Bygglov har erhållits (finns bifogat) och beskrivs översiktligt nedan.

Bygglovsprocessen Öckerö - Öckerö kommun

Broschyr om altan - Öckerö kommun SAMRÅD OM DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ NYA CENTRUM Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av . På totalentreprenad ska tre hissar på olika adresser i Lerums kommun moderniseras enligt bifogade funktionsbeskrivningar.

Öckerö kommun bygglov

Tomter till salu - Öckerö kommun Svensk Fastighetsförmedling

Detta är Öckerö kommuns officiella Facebook-sida.

Öckerö kommun bygglov

9 § andra stycket miljöbalken.
Studera ekonomiassistent distans

Ibland kan bygglov krävas. Det är upp till varje kommun att tolka plan- och bygglagen, därför  De myndighetsområden som mäts för Lerum är bygglov, miljö- och hälsoskydd, Övriga kommuner i Göteborgsområdet Öckerö kommun 82 I Öckerö kommun finns inget utpekat riksintresseområde för vind- bruk.

Ansök eller anmäl i e-tjänsten. I vår e-tjänst kan du skicka in anmälan eller ansökan om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked.
Samhällskunskap på engelska heter

nanda omvårdnadsdiagnoser exempel
svarta solens brödraskap
garageplats hammarby sjöstad
dsv goteborg
per ledin

Öckerö Bostad bygger grupphem med Moduler Moduler

och 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att avslå ansökan om nybyggnad av enbostadshus på en fastighet. Anledningen till att ansökan avslogs var avsaknaden av vatten- och avloppssystem till fastigheten samt att dimensionering av ledningar och reningsverk skulle Ansökan om bygglov När du vill bygga ett nytt hus eller förändra en befintlig byggnad så behöver du först ansöka om bygglov hos kommunen. Du kan fylla i ansökan genom att använda e-tjänsten nedan eller skriva ut blanketten Ansökan om bygglov (pdf) Öckerö kommun har ett kulturmiljöprogram med syfte att bland annat bevara, utveckla och stimulera den kulturmiljö som särskiljer den västsvenska kustmiljön. Detta innebär att vissa områden i kommunen är betecknade som särskilt bevarandevärda, vilket tas i beaktning vid prövning av bygglov. När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring behöver du ansöka om bygglov. Det är bra om du förbereder din ansökan.

Bostein & John besiktning Kontrollansvarig Hönö

665 23 Kil. eller skicka e-post till kommun@kil.se 1. kommunen enligt 8 § första stycket 9 har bestämt att åtgärden kräver bygglov, 2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §, eller 3. åtgärden vidtas inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken.

Håll i, håll ut och håll dig uppdaterad!