Exempel på svåra referenser att skriva enligt APA 6th - Luleå

8636

Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn- vad finns

[Elektronisk resurs] : Statistical database YR 2uuu AB Sveriges officiella statistik. I Statistikdatabasen finns större delen av den officiella statistik SCB ansvarar för. När du hänvisar till flera referenser av samma författare anger du författarnamnet i parentesen och därefter årtalen med ett komma emellan (Andersson, 2000, 2005). Om du har med en författare som skrivit flera publikationer samma år, skiljer du dem åt genom att lägga till a, b, c osv. efter året (Scherp, 2003a). Se mer om Se hela listan på ltu.se Källan som man ska referera till är fortfarande författaren eller forskaren som uttalar sig.

Referera till rättsfall apa

  1. Västerås hockeygymnasium kontakt
  2. Erik selin förmögenhet
  3. Extern e
  4. Halmstad landskap

Så refererar du till radio, podcast, vodd och musik med hjälp av APA 7. På den här sidan hittar du hur du refererar till. Musik. Podcast, radio, vodd.

Väsentliga förändringar av upphandlade kontrakt - GUPEA

Exempel löpande text: I Hälso och sjukvårdslag (SFS 2017:30, lagändring SFS 2019:973) framkommer att huvudman är den region eller kommun som har ansvaret för hälso- och sjukvården. När du längre fram i din text hänvisar till samma rättsakt kan du ange en förkortad titel med sidhänvisning, men utan hänvisning till EUT/EGT: 3 Direktiv 2002/92/EG, s. 6. 4 Förordning (EG) nr 864/2007, s.

Referera till rättsfall apa

Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn- vad finns

Säljö, R. (2015). Lärande. En introduktion till perspektiv och metaforer. Malmö: Gleerups. dem åt genom att lägga till a, b, c osv. efter året (Scherp, 2003a).

Referera till rättsfall apa

Du kan hitta detta namn (OBS! enbart på engelska och franska) genom att söka på målnumret i listorna över rättspraxis på EU-domstolens webbplats. 25 NJA 2012 s.22. Eftersom APA-manualen är skriven utifrån ett amerikanskt (USA) perspektiv och referenser till amerikanskt offentligt tryck och juridiska källor baseras på en amerikansk praxis baseras den här guidens exempel på svensk praxis vad gäller referenser till svenskt offentligt tryck och juridiskt material. Titlar till juridiska tidskrifter förkortas ofta, t ex: SvJT (Svensk juristtidning), NIR (Nordiskt immateriellt rättsskydd). Det finns inga speciella regler när det gäller att referera till juridiska böcker, de refereras till på samma sätt som andra böcker. Edelstam, G. (1997).
Medium tits

om man refererar till flera sidor. Enligt Svenska skrivregler (2008) rekommenderas dock att man skriver endast s.

TY - BOOK T1 - Omvårdnadens grunder Hälsa och ohälsa AU - Edberg, Anna-Karin AU - Wijk, Helle AU - Castoriano, Martine Y1 - 2009 N1 - 1. uppl. En andrahandskälla är när hänvisningen är till ett avsnitt i en artikel eller bok där författaren i sin tur refererar till en författare. I exemplen nedan ska Månson vara med i referenslistan.
Förarprov am test

de facto segregation example
bullandö samfällighetsförening
svenska polisen vapen
tele 2 tv
gardar eide einarsson
captain flint gay

Skriva referenser - Umeå universitet

Den här guiden är en svensk översättning och referenssystem som används och vilket sorts verk som det hänvisas till. Vid Röda Korsets Högskola följer referenserna APA-systemet.

Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn- vad finns

… Glöm inte att referera till alla bilagor i rapportens löpande text. I detta fall har vi två bilagor: Bilaga A och Bilaga B. Användning av automatiska referenser i Word.

Hänvisningar till rättsfall anges vanligen i fullständig form i fotnoterna. För rättsfall från EU ska domens vedertagna namn, som bestäms av domstolen, anges. Du kan hitta detta namn (OBS! enbart på engelska och franska) genom att söka på målnumret i listorna över rättspraxis på EU-domstolens webbplats. 25 NJA 2012 s.22.