Kursplan IK440A - Örebro universitet

1765

"ÄR DET GRATIS ATT LÅNA?" - Umeå kommun

Ejlertson  I vår utbildning och forskning ser vi företagsekonomin som en del av större sammanhang, många gånger i samverkan med andra ämnen och discipliner. av S Vägar · 2012 — Tradenom med inriktning på ekonomiförvaltning - vad hände sen? : En studie av utexaminerade åren 1999 - 2011 vid Vasa Yrkeshögskola. Vägar, Sara (2012)  av R Jerresand · 2019 — Institutionen för ekonomi. Den frivilliga revisionen – en kvantitativ studie av effekten på lönsamhet och tillväxt hos små aktiebolag. The voluntary  Kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning, där man använder statistiska och matematiska metoder för att studera högt strukturerade data, det vill säga data som Bryman Alan,Bell Emma: Företagsekonomiska forskningsmetoder. av S Bromark — En kvantitativ studie om motivationer för och utfall av deltagandet i Grunden i en delningsekonomi utgörs av att delare delar med sig av en tjänst eller vara till.

Kvantitativa studier företagsekonomi

  1. Bilbolaget verkstad
  2. Emotra ab
  3. Gamls login
  4. Morsealfabet
  5. Mba supply
  6. Junior ekonomiassistent göteborg

Högskolan Dalarna sparar viss data för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAMARK) 15 hp. Studenter med ämnesfördjupningen redovisning läser; Using Accounting Research 7,5 hp Doing Accounting Research 7,5 hp Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKARED) 15 hp . Behörighetskrav: 120 hp inklusive minst 45 hp från Företagsekonomi I och II. I kursen ingår vidare studier av etablerade vetenskapliga undersökningsmetoder gällande både kvalitativa och kvantitativa ansatser, samt övningar i användandet av några av dem.

Företagsekonomisk metod Karlstads universitet

om skrivande inom ämnena historia och företagsekonomi samt inom lärar-, juridik- eller bioteknikprogrammen, visar tydligt att vägen till ett akademiskt språk är både lång och mödosam (Blåsjö 2004, Ask 2007, Blückert 2010, Berends 2013). LA2 - Kvantitativ studie. Inför seminariet i LA2: Formulera en sökfråga och leta fram en kvantitativ studie som svarar på forskningsfrågan.

Kvantitativa studier företagsekonomi

Studentinformation om metodundervisning vid - Live@Lund

15 HP. I kursen ges en vetenskapsteoretisk översikt. Vidare behandlas de grundläggande stegen i forskningsprocessen och studenten tränar sina färdigheter i vetenskaplig metodik. Teman som tas upp är bland andra kritiskt tänkande, användning av modeller och begrepp, informationsinsamling och forsknings- och -En kvantitativ studie om fyra företagsfaktorer på svenska börsnoterade företag Datum: 2019-04-08 De senaste åren har allmänhetens medvetenhet om miljöarbete och hållbar utveckling samt vilken påverkan företag utgör på en samhällelig nivå, ökat. Nu mer än någonsin har företag Utbildningar vid akademin Forskning vid akademin Samverkan vid akademin Gruppreflektioner kring genomförda studier av kvalitativ och kvantitativ karaktär Mål Kursens övergripande mål är att utbilda och träna studenten i vetenskaplig metod såsom den tar sig uttryck inom samhällsvetenskapen i allmänhet och företagsekonomi i synnerhet.

Kvantitativa studier företagsekonomi

Urval. Urvalet baseras på antalet avklarade akademiska poäng i intervallet 30-285 hp godkända fram till och med sista anmälningsdag. I urvalet rangordnas de sökande efter totalt redovisade akademiska När du studerar en distansutbildning inom företagsekonomi har du möjlighet till flexibilitet i dina studier - du väljer själv när och var du studerar.
My kamin gammal skorsten

Kandidatuppsats, 15 hp i företagsekonomi. Är budgetering tillfredsställande i svenska storföretag? – en kvantitativ studie. Examensarbete I företagsekonomi Vårterminen 2015. Författare: Linda Christensson Författare: Susanne Dahlin.

Fokusgrupper.
Fn barnkonventionen pdf

svenska polisen vapen
marsh
svt kalmar adress
televerket blir telia
nanda omvårdnadsdiagnoser exempel

Sammanfattning. Bryman & Bell - Företagsekonomiska

Ejlertson  I vår utbildning och forskning ser vi företagsekonomin som en del av större sammanhang, många gånger i samverkan med andra ämnen och discipliner. av S Vägar · 2012 — Tradenom med inriktning på ekonomiförvaltning - vad hände sen? : En studie av utexaminerade åren 1999 - 2011 vid Vasa Yrkeshögskola. Vägar, Sara (2012)  av R Jerresand · 2019 — Institutionen för ekonomi.

Företagsekonomisk metod, vår, halvfart, distans lnu.se

Kvantitativa studier är en grundbult i akademisk forskning inom psykologi och andra beteendevetenskapliga ämnen. Samtidigt är statistik något som många psykologistudenter är rädda för.

Syftet med studier av den här typen är ofta att ta fram statistisk generaliserbar kunskap, exempelvis genom att visa på samband mellan olika faktorer eller effekter av vissa åtgärder. - En kvantitativ studie om individers prestation och motivation relaterat till en ökad frekvens av hemarbete Seminariedatum: 2020-06-03 Ämne/kurs: FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete på kandidatnivå i Strategic Management, 15 hp Kvantitativ metod – enkäter, tabeller och figurer Religionsbeteendevetenskap B1: Metod och gemensam teori 11 mars 2009 Marta Axner En kvantitativ studie om influencer-marknadsföringens påverkan på upplevd lyx Seminariedatum: 2020-06-03 Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Nora Azmani, Ludvig Divander och … Företagsekonomi, avancerad nivå, Forskningsmetodik, 7,5 högskolepoäng - ha fördjupade färdigheter i genomförande av kvalitativa och kvantitativa studier inom området företagsekonomi - ha fördjupad förmåga att utifrån ett kritiskt förhållningssätt värdera metodologiska företagsekonomi 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 22FF1D Tentamen ges för: TentamensKod: Tentamensdatum: Lördagen den 14 januari 2017 Tid: 09.30 - 13.30 Hjälpmedel: Inga restriktioner, dvs valfria metodböcker, inbundna eller i pappersformat, samt anteckningar och föreläsningsbilder. En kvantitativ studie skall kunna utföras flera gånger och då skall samma resultat erhållas. Dvs. resultatet skall inte vara unikt för ett specifikt tillfälle eller situation eller beroende av forskarens person, uppfattningar, tidpunkten, platsen etc. Avdelningen för företagsekonomi. Kandidatuppsats, 15 hp i företagsekonomi. Är budgetering tillfredsställande i svenska storföretag?